Sposób odmawiania Różańca Świętego zalecany przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort

Sposób odmawiania Różańca Świętego zalecany przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort

na podstawie “Przedziwny sekret Różańca Świętego” Veni, Sancte Spiritus… Ogólne ofiarowanie tajemnic Łączę się ze wszystkimi Świętymi, którzy są w Niebie i ze wszystkimi sprawiedliwymi, którzy są na ziemi: łączę się z Tobą Jezu mój, aby godnie chwalić twoją Świętą Matkę i chwalić Ciebie samego w Niej i przez Nią. Wyrzekam się wszystkich roztargnień, które …

Sposób odmawiania Różańca Świętego zalecany przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort Read More »