Wiersze o Matce Bożej

Najpiękniejsze wiersze maryjne

 • MARYJA!
 • KAPLICZKA
 • W OGRODZIE
 • O NIEPOKALANEJ – POŚREDNICZCE ŁASK
 • Królowa Matka
 • Śniła mi się Maryja
 • Módlmy się
 • W Tobie nadzieja moja
 • Róża Mistyczna
 • Otwórzcie serca
 • Godzinki
 • POWITANIE NIEPOKALANEJ PANIENKI
 • SALVE REGINA
 • Tyś Maryjo…
 • PANNA GROMNICZNA
 • Sanctissimum
 • AVE MARIA
 • Matce Bożej Różańcowej
 • NIEPOKALANA
 • ZWIASTOWANIE
 • MODLITWA
 • Prośba o przebaczenie
 • MATKA BOSKA GROMNICZNA
 • Maryja to matka nasza

MARYJA!

Strumienie łaski przez wiotkie palce
Przelewasz –
Samaś jest Łaską, Światłem i Wonią,
I Śpiewem!
Tyś piorunochron, wzniesion u szczytu
Mej duszy –
Tyś deszcz wiosenny zmiłowań Pańskich
W posusze –
Czarnoziem siedmiu pługami
Pocięty –
Ziemiaś otwarta – w Tobie siew Ducha
Przyjęty –
Bluszczu zielony, po Dębie mocnym
Się wspinasz!
Życia pędami wszystkaś przywarła
Do Syna –
Gałązko Boża, owocem słodkim
Ciężarna,
Zwilż spiekłe wargi w tęsknoty mojej
Dzień skwarny!
O Wodo czysta, o Wodo chłodna
Źródlana!
– Pozwól mi ujrzeć odbitą w Tobie
Twarza Pana…
Harmonio dźwięków, melodio słodka
I cicha –
Łatwiej jest płakać i lżej przy Tobie
Oddychać –
Godzino łaski w Bożym zegarze
Nie mijaj! Panno stała… O Panno Wierna –
Maryja!

Siostra NULLA franciszkanka

KAPLICZKA

W małej kapliczce przydrożnej
króluje Panna Najświętsza
i świeci ludziom i polom
z małej świątyni swej wnętrza.
W Królowej nieba koronie,
z Dzieciątkiem Bożym na łonie,
uśmiecha się w słońcu, zda się,
i w zorzy zachodniej płonie.
Wyrzeźbił ci Ją w lipowym drewnie
artysta ludowy,
a zorza, tęcze i blaski
oddała w hołdzie Królowej.
– Weź je, Najświętsza Panienko,
złoto z purpurą w błękicie,
jak maki, róże i chabry
wyrosłe przy miedzy w życie.
Jak kwiaty pól, łąk i gajów,
co postać Twą cudnie wieńczą,
weź zorze w ojczystym kraju –
niech grają Ci blasków tęczą.

Jan ZMROK

W OGRODZIE

W ogrodzie, kędy kwitną drzewa,
wiosna przedziwną woń rozlewa.
Kwitną jabłonie, bzy i róże
i lampka płonie przy figurze.
Niepokalanej postać cicha
poranka woń i piękno wdycha.
I, zda się, cicho się uśmiecha,
słysząc ptaszęcych treli echa.
I dzwoni w ciszy złoto-rannej
srebrzysto-dźwięczny głos fontanny.
Stoi ubrana w słońca blaski
Niepokalana, pełna łaski.

Jan ZMROK

MARYJA!

Z wyżyn zstępuje, do nas się zniża,
wszystkich ogarnia matki miłością.
Patrzę w Jej oczy…
jakież w nich blaski migocą…
z nich spływa ocean łaski.

Patrzę w Jej Serce – odbicie Boga,
z Jezusa widzę rysy czerpane…
spoglądam w duszę –
piękności morze niepokalane,
niebiańskie zdobią Ją zorze.

Z wyżyn przychodzi, choć ziemi Córą,
ku nam miłośnie wyciąga dłonie –
Zbawcę nam daje…
Jezus, Syn Boga w dziewiczym łonie,
Bóg – Stwórca… Jej Niemowlątko.

Z Dzieciątkiem Bożym idzie Dziewica
i z Jego Serca czerpie łask mnóstwo;
gdzie serca tęsknią,
gdzie dusze widzą swoje ubóstwo,
tam hojne otwiera zdroje.

I mojej duszy dotkną Jej dłonie,
bo bardzo biedna, słaba i mała,
a szuka Boga…
do Niego pragnie należeć cała,
bo w tym jej szczęście i Boża chwała,
a przez Nią najkrótsza droga.

S. Henryka PANUFNIK SłNSJ

O NIEPOKALANEJ – POŚREDNICZCE ŁASK

Święta,
Nieogarnięta,
Niepoznana
Jest miłość Twoja – Niepokalana.
Bez granic,
bez kresu,
i bez miary
Bo z najpiękniejszej wyrosła ofiary,
z Twojego “fiat”
. Oto jedno słowo
mogło odrodzić cały świat na nowo.

Święta,
Nieogarnięta,
Niepojęta
Moc Twej modlitwy – Niepokalana,
wyrastającej nad gwiazd kręgi,
ponad wszechświaty i potęgi,
nad bezmiar ludzkich łez, niedoli,
ponad bezsilność, grzech, co boli,
MODLITWA JEDNA – WSZECHMOGĄCA!
gdzież mam szukać i u kogo
I czyjeż słowa więcej mogą,
Wszak się powtarza ciągle Kana
CUD TWOJEJ PROŚBY-NIEPOKALANA!

Wanda Zabiełło
uczennica szymanowska
Wiersz pisany u stóp Jazłowieckiej Pani

Królowa Matka

Pani, która władasz miłością
zejdź do nas z ryngrafu Nieba –
usiądź przy stole życia
z dziećmi, którym Matki trzeba.

Rozkaż poczwarom zła
warować za piekielną bramą!
Przytul do czułego serca
tych co sierotami zostaną.

Zdepcz żagwie wojen
jak łeb okrutnego smoka!
Ukwieć dni nasze majem –
złotowłosa, niebieskooka.

Błogosław Ewangelią anielską
ludzi i ziemię Ci obiecaną,
jedyną jak imię Maryja
– Polskę – Twoje królestwo!

Janusz Kaleta

Śniła mi się Maryja

Śniła mi się Maryja
tak realnie – przytomnie
ciepły blask Ją spowijał
uśmiechała się do mnie –

Jezus jest poza domem
i biega z dzieciakami
usiądź – synku – przed tronem
porozmawiamy – sami –

Zbladłem – jak każdy zbladłby
kto w własną duszę popatrzy
i słowa w proch się rozpadły
i oddech mdlał coraz rzadszy –

Synku – nie powiem wiele
ja wiem – ty wiesz – daj rękę
popłaczmy sobie w kościele
ja – Matka – znam twoją mękę –

I Jezus zna – choć nie powie
do krzyża wciąż dojrzewa –
więc niech mu grzeszny człowiek
choć czasem psalm zaśpiewa –

Gdy przyjdzie – pochyl głowę
– rumieniec wstydu waży –
kochanie Jezusowe
zna każdy rys twej twarzy –

Przetarłem oczy – ciemno
pierś pali krzyżyk z miedzi
i coś się dzieje ze mną
i jest jak po spowiedzi –

Poczułem się jak sokół
na wielkim stojąc drzewie –
krok w światło z kręgu mroku
czy sen – czy jawa – nie wiem –

Marian Diwiszek

Módlmy się

Z Maryją
o biały żagiel
Dla poczętego życia

Niech płynie
Między granice
Przemilczeń
Do zaciśniętych ust
Wątpiących Matek
Zawieszonych
Na znakach zapytań
Niech obudzi
Miłość

Zbigniew Kieszek

W Tobie nadzieja moja

W Tobie nadzieja moja,
Promienna Niebios Bramo,
i w miłosierdziu Twoim
ufność pokładamy.
O Matko Wniebowzięta,
O Święta Mocy Świętych!
Niepokalana Pani,
do Ciebie z prośbą śpieszę:
spójrz, o Przeczysta, na nich,
na ślepych, oszukanych,
na niewolników rzeszę!
Umęczonego Syna
daj siłę im w wytrwaniu,
by do samego końca,
do kresu swej godziny
donieśli krzyż-kajdany.
Spraw, Przechwalebna Pani!
Królowo Nieba, Ziemi,
O Matko Pełna Łaski,
Ty z nowej zorzy brzaskiem
daj koniec udręczenia.
A ja, wyzbyty złości,
gdy znów zakwitną sioła,
zaśpiewam psalm radości
Twej chwale wśród Aniołów.
Dziś tylko płacz i trwogę
ubogiej duszy bratniej
składam – sam ubogi,
jak w darze grosz ostatni.

Taras Szewczenko

Róża Mistyczna

Róża – Misterium. Gdzie się znajduje?
Czy rzeczywiście z gleby kiełkuje?
Z mułu stworzona, spojrzeniu znika,
Ukryta w niebie, w jego tajnikach.
W ogrodach Bożych, w Bóstwie
świetlanym
Umieść mnie z Tobą, Matko kochana.

A w jakim miejscu z miejsc
najszczęśliwszym
Rosła poprzednio? Nie ma go dzisiaj.
Bóg w Galilei róść jej polecił
I kwiatem okryć się w Nazarecie.
W ogrodach Bożych, w Bóstwie
świetlanym
Wpatrzę się w Ciebie, Matko kochana.

Jakie to lato, jak dawno temu
Widziało Pączka tego zbudzenie?
Dwutysiąclecia czas prawie minął,
Gdy Kwiat ten płatki rozchylił, zwinął.
W ogrodach Bożych, w Bóstwie
świetlanym
Spędzę czas z Tobą, Matko kochana.

Wymień to imię, racz je wymienić:
Serce przeczuwa już jego brzmienie
Maryja Panna: serce wie, wróży
Ona – Misterium, Ona jest Różą.
W ogrodach Bożych, w Bóstwie
świetlanym,
Wejdę w Twe wnętrze, Matko kochana.

Maryja Różą, Maryja – Drzewem,
Co za Kwiat rodzi? Kto tego nie wie?
Jej Różą Jezus, jeden jedyny,
On jest Jej Bogiem, On jest Jej Synem.
W ogrodach Bożych, w Bóstwie
świetlanym,
Ukaż mi Syna, Matko kochana.

Jaką to Kwiecie barwę wybrało?
Z początku było przeczyście białe
– Ciecz straszna wsiąkła w najdalszy
płatek,

Z Krzyża spłynęła Róża szkarłatem.
W ogrodach Bożych, w Bóstwie
świetlanym
Czczę z Tobą Rany, Matko kochana.

A ile liści ta Róża miała?
Pięć – jak pięć zmysłów, jak członków
ciała,
Pięć jest zwyczajną liczbą natury
– Teraz tych liści nie porachujesz.
W ogrodach Bożych, w Bóstwie
świetlanym Zrób mnie tym liściem, Matko
kochana.

Czy święte miejsce Róża wciąż zrasza
Swą słodką wonią? Słodycz jest łaską.
Jej woń owiewa nieba wyżyny
Łaską miłości zawsze życzliwej
Mnie na Twe łono, w chwałę świetlaną
Porwij miłością, Matko kochana.

Gerard Manley Hopkins (1844-1889)
poeta angielski konwertyta,
kapłan jezuicki

Tłum. Jadwiga Stabińska OSB ap
z Poems of G. M. Hopkins 1930

Otwórzcie serca

Maryjo Polski Królowo
my tylko z Tobą Polacy
błogosław w życiu Ojczyźnie
daj moc do walki i pracy
wysłuchaj Panno nas święta
ludu wiernego błagania
przez burzę prowadź do Boga
daj siłę nam zmartwychwstania
za wolność dzięki składamy
Tyś nam ją w darze przyniosła
daj Polsce zdrowy parlament
tak senatora jak posła
by Trzecia Rzeczpospolita
do Boga kraj przybliżyła
aby Ojczyzna Polaków
rozłamy przezwyciężyła
kto ufa Polski Królowej
z Nią przyszłość pewną zbuduje
tylko miłości nam trzeba
brat niech już brata miłuje
poprzez Królową i Panią
dobro Ojczyźnie nastanie
dzwon Jasnej Góry już bije
Maryja daje posłanie
wiara, nadzieja i miłość
Ojczyznę, Polskę uzdrowi
zbliż się Narodzie do Boga
krzyż pomóż nieść Chrystusowi
Bóg czeka twojej pomocy
pod krzyżem znowu upada
złoczyńcy Go obstąpili
zbójów i zdrajców gromada
przychodzi czas nawrócenia
odnowy Polski i świata
Chrystus tak pragnie miłości
wszak ona ludzkość pobrata
Królowa Polski Maryja
pragnie serc naszych zbliżenia
otwarcia się na Chrystusa
na krzyż ludzkiego zbawienia

Marian Pakoca

GODZINKI

Dokąd idę, Ty idziesz ze mną.
Nieraz myślę – wszystko daremno.
Kiedy fale życia zaleją,
O Maryjo, Nadziejo.

Nie opuszczaj mnie w tej godzinie,
Która w morzu wieczności ginie.
Wszystko ginie w morzu wieczności
Oprócz Twojej litości.

Nie opuszczaj mnie w tej potrzebie,
W chwili śmierci zawołam Ciebie.
Nie ma drogi w życiu. Bezdroża.
Gwiazdo ma – Matko Boża.

Julian Wołoszynowski

POWITANIE NIEPOKALANEJ PANIENKI

Maryjo, Matko moja Najmilsza,
W Niepokalanym Poczęciu Twoim
Witam Cię najradośniej!
Raduję się Tobą…
Zachwycam się Twoją pięknością…
Twoją pokorą…
Twoją jasnością…
Twoim oddaniem się Bogu…
Twoją miłością jestem objęta…
O Niepokalana, O Matko moja Umiłowana!…
Witam Cię i pozdrawiam
Z całą rzeszą Aniołów i Świętych!
Kornie przed Twoim chylę się Obliczem,
Chcę u stóp Twoich palić wiecznie
Mej miłości i radości znicze…

Maryjo! Chcę zawsze wpatrywać się w Ciebie,
Chcę jak najwierniej wstępować w Twe ślady,
I za każdym uderzeniem mego serca
Oddawać się Tobie
Po niezliczone razy,
By żyć w najsłodszej i najciaśniejszej
Niewoli Twojej miłości:
Abyś mną rządziła, prowadziła za rękę
Przez cały czas mego na ziemi pielgrzymowania;
Abyś mnie do siebie upodobniła –
Pla chwały i radości Jezusa,
Dla pełnej rozkoszy
Jego miłości we mnie…

Maryjo! Zorzo jaśniejąca w ciemnościach wygnania,
Śliczna Jutrzenko Odkupienia
I Zbawienia naszego;
O Matko nasza Niezrównana!
O Najświętsza! O Jedyna!
O Niepokalana! …
Witaj nam! Witaj!
Nam, biednym wygnańcom z Raju,
Ukaż swe słodkie, Przejasne Oblicze,
Uśmiechnij się do nas łaskawie,
Porwij za Sobą,
Rozpal płomieniem miłości Bożej –
I zaprowadź do Serca Jezusowego,
Abyśmy Jego Miłosierdzie mogli wraz z Tobą
Wyśpiewywać na wieki! Amen.

S. M. Leonarda Jaskowska, C. R.

SALVE REGINA

Bądź pozdrowiona, bez zmazy poczęta,
W której Przedwieczne zamieszkało Słowo,
Bądź pozdrowiona, o Maryjo święta,
Bądź pozdrowiona, Królowo!
Bądź pozdrowiona stroskanych nadziejo!
Uproś nam, Pani, długich cierpień kres;
Jakież bo łzy się i poty nie leją
Na tym padole łez!
W życiu wygnańczym w cierpienia obfitem,
Byśmy szatańską ominęli sieć,
Twojego płaszcza okryj nas błękitem,
W żywota nocy świeć!
A po wygnaniu, nam, sierotom Ewy,
Synaczka swego na niebiosach wskaż;
Niechaj anielskie zawiodą nam śpiewy:
Oto Zbawiciel wasz! –
O! litościwa, łaskawa, o! słodka,
Niech głosy nasze do Ciebie się wzbiją,
Niech nas już nowa niedola nie spotka,
Matko Maryjo!

Teofil LENARTOWICZ

Tyś Maryjo…

“Tyś piorunochron wzniesion
u szczytu mej duszy.
Tyś Deszcz wiosenny zmiłowań
Pańskich w posusze…
Godzino łaski w Bożym zegarze
nie mijaj!
O Panno Stała… O Panno Wierna,
Maryja!”

S. Nulla

PANNA GROMNICZNA

Błyskaj połyskuj świeco strzelista – mistyczna różo
Odpędzasz mroki – w łagodną przystań wiedziesz nas środkiem burzy
Stąpaj postępuj w modrej procesji Wieżo Dawidowa
Z groźnej obieży wyswobodzą nas Twe błogosławione słowa
I wonią wosku niebieskim dymem złotą kantyczką
Świeć się nad światem w chórach nieszpornych Orędowniczko
Nad morzem wichrów rozkołysana płomieniem gromnic
Twój blask rozpina nad czarną nocą namiot ogromny
Która się niesiesz echem bez kresu – gołębie Ave
Po zimnej rosie – przez deszcz jesienny – ogniu łaskawy
Świtaj prześwituj w czas gromowładny w porę posępną
Strzeż od obłędu od wilczej sfory od skrzydeł sępów
Świecą przewodnią przez tło pochmurne tlisz – Dobra Gwiazdo
Za mgłą woalu niech się nam jawi błękitna jasność
Ozłoć i oświeć lilią gotycką – tchem miłosierdzia
Dzień narodzenia – południe życia – godzinę śmierci

Mikołaj BIESZCZADOWSKI

Sanctissimum

Miejsce dla Pana dom złota klatka tron dla salutów i honorów kadzidła anielskiego dworu Z Chlebem na ręku Boża Matka – A jeszcze głębiej Wielki Bóg słońcem jak pługiem wchodząc w wieczność zostawia azyl w burzy trwóg nieustającą swą Obecność – I schodzi z bieli w każdą łzę w tęsknocie rodzi się na nowo Czeka na jedno ludzkie słowo: chcę – M. S. Hermaszewski

AVE MARIA

Panno piękniejsza
od poranka
światło niosąca
w mocnych dłoniach
wiotka wieczoru
kołysanko
jak pełnia lata
jak piwonia
stań się muzyką
i nie mijaj
AVE MARIA –

Tęczo idąca
po błękicie
biała kapliczko
z krętych szlaków
wrastaj powietrzem
w ludzkie życie
i daj skrzydlatą
ufność ptaków
niech się modlitwą
w niebo wzbija
AVE MARIA –

A kiedy cisza już
nastanie
gdy z białej łąki nas
wyzbierasz
daj w swych ramionach
odkwitanie
kwiatom na wieczne
TU I TERAZ
niech w uśmiech
Boga się rozwija
AVE MARIA –

Marian Stanisław Hermaszewski

Matce Bożej Różańcowej

W ojczyźnie mojej
Jesienią… jesienią…
Gdy złote liście
Wokoło się mienią –
I tańczą powiewem
Wiatru unoszone –
A słonko zza chmurek
Spogląda zdziwione
– Gdy jesienne róże
płatki rozchylają
I gdy mgły poranne
Ziemię otulają –
Jasna postać Marii
Jawi się przed nami
I patrzy na Polskę
Dobrymi oczami.
Na dłoniach złożonych
Różane perełki – to lek Jej Matczyny
Na ludzki ból wszelki –
Ufnie więc podnośmy
Pochylone czoła,
Oplećmy Różańcem
Polskę dookoła. –

S. M. Imelda nazaretanka

NIEPOKALANA

Niepokalana, Bogu oddana,
a jednocześnie nam bliska!
Kochasz nas czule, znasz nasze bóle,
wiesz jak zło wszystkich uciska.

Schodzisz na ziemią, by ludzkie plemię
ustrzec od nieszczęść z rąk wroga.
Chcesz, byśmy społem, z promiennym czołem
pielgrzymowali do Boga.

Na walki szaniec zsyłasz różaniec
i wiary kryjesz puklerzem.
Ufności świty rzucasz w błękity,
miłości darząc przymierzem.

Chcesz z wielkiej troski, abyśmy boski
żywot na ziemi już mieli,
byśmy bez grzechu żyli w uśmiechu,
jak w niebie święci Anieli.

Przychodzisz po to, byśmy z ochotą
Tobie i Bogu się zdali…
W tej życia męce weź nas za ręce,
wykuj nam wolę ze stali.

Ks. Edward Wolski

ZWIASTOWANIE

Cień. Głębia ciszy zamknięta skupieniem.
Izba – jak łan – szumiąca modlitwy szeptami…
Dziewicy profil – biały kwiatami milczenia.

Śnieg łaski ponad Ziemią prószy skier gwiazdami.
Przełamuje się era zstąpieniem Anioła.
– Maryjo, jeszcze nie wiesz, a już drży Twe serce.
Gdy poprzez wieki niebo “Zdrowaś” w dal zawoła
– W Tobie Słowo Wcielone ożyje w iskierce.

Wanda Łakowiczówna

MODLITWA

Pani Przeczysta, Umiłowana,

ledwie pojmuję czystość Twoją,
ledwie pojmuję świętość Twoją,
ledwie pojmuję czułość Twoją,
ledwie pojmuję słodycz Twoją,
ledwie pojmuję Twą pokorę,

ale cierpienie Twoje, Twą żałobę
dziś pojęłam,
kiedy tak z Tobą stoję niema
z moim krzyżem,
pod Krzyżem Krwi Sprawiedliwego,
Ołtarzem Męki Tego Świata
na Golgocie.

łaska boleści z Umęczonym,
łaska boleści z Przenajświętszym,
łaska boleści z Twoim sercem,
łaska boleści z Tobą, Matko.

Cecylia Lipińska

Prośba o przebaczenie

MATKO, co czuwasz w dzień i w nocy
nad dzieckiem, starcem i światem,
daj nam więcej światła mocy!
Niech każdy każdemu będzie bratem!
Niech polskie słowa splugawione,
czernią, czerwienią zranione –
wejdą w błękitu zmartwychwstanie!
W Tobie MARYJO jest zbawienie,
iskra nadziei dla sióstr i braci,
w Tobie i z Tobą o Matko…
życia nikt nie straci!
Byłaś piastunką wielu, ach wielu!
Twe ręce, dłonie śliczne, święte,
a płomień duszy gorejący –
ku nam nieszczęsnym wyciągnięte!
Za te potoki brudu, upodlenia,
za chciwość i sprzeniewierzenia…
my mali, wielcy, prości –
wołamy w bólu i cierpieniu:
Przebacz nam śliczna i NIEPOKALANA
za gruzów dzieła wobec Pana!
Uproś ratunek dla ludzkości!
I prowadź, prowadź ku jasności!
Wołam i ja do Ciebie, do mych braci –
Niech Polska pereł już nie traci!

Artur Julian Kowzar

MATKA BOSKA GROMNICZNA

Kiedy wicher
mróz i zamieć
jak rozbite szkło ranią
nikły płomyk świecy
niby świetlik
rozprasza ciemność Ziemi
i mrok ludzkiej duszy
to w dłoniach
Maryi
wszechczasu światło
z lutej ścieżki – nocą
jak psalmu struną
do serc naszych puka
i wskazuje drogę
Wieczności

Lucyna Szubel

Maryja to matka nasza

Maryja to matka nasza.
Więc wszystkich ludzi
miłosnym kręgiem otacza,
Żeby przekazać im wiarę.
Maryjo, matko nasza,
przebacz nam nasze grzechy,
chcemy być godni
Twej miłości.

Justyna Sowińska,
kl. VII, Leśna Jania

Jeżeli podobał Ci się ten artykuł i pragniesz wspierać rozwój Nauk Katolickich przekaż nam swoją Jałmużnę.
Bóg Zapłać 🥰

Udostępnij

Czytaj więcej

0
Would love your thoughts, please comment.x

Zaczekaj

Odbierz Prezent

37 Odcinków nauk o spowiedzi