Zakon jezuitów – charakterystyka, działalność, informacje

Jezuici (Towarzystwo Jezusowe; łac. Societas Iesu; skrót SJ) to zakon męski Kościoła Katolickiego, który został założony w 1534 r. przez św. Ignacego Loyolę. Zgromadzenie zatwierdził bullą papieską Regimini militantis eclesiae Paweł III w 1540 r. Do Polski jezuici przybyli w 1564 r.

Podstawą reguły zakonu jezuitów jest bezwzględne posłuszeństwo dogmatom i prawu kanonicznemu, wyrzeczenie się wolności osobistej oraz bezgraniczne zaufanie do Kościoła i papieża, zgodnie z hasłem:  Sentire cum Ecclesia (Zawsze z Kościołem). Głównym celem działalności zakonu w pierwszych latach była walka z reformacją, tj. obrona katolicyzmu i przeciwstawianie się obcym doktrynom teologicznym. Po tym okresie jezuici skupili się na działalności kaznodziejskiej, misyjnej (redukcje paragwajskie), pedagogicznej oraz naukowej. Dali się także poznać jako spowiednicy i powiernicy królów i książąt, a zwłaszcza dam dworu.

Cechą charakterystyczną Towarzystwa Jezusowego jest składanie, obok trzech zwykłych ślubów zakonnych, ślubu bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. Stąd też bywają nazywani „Papieską armią”. Ponadto często określa się ich jako „żołnierzy Chrystusa” (militia Christi).

Aby rzetelnie realizować swoje posłannictwo, jezuici  oparli działalność na zasadzie kosmopolityzmu, wiodąc życie z dala od rodziny, środowiska i narodu oraz często zmieniając miejsce zamieszkania. Spotkało się to ze sprzeciwem monarchii absolutnych, zwłaszcza dynastii Burbonów,  w XVIII w., co poskutkowało z kolei kasatą zakonu w 1773 r. przez papieża Klemensa XIV (do kasaty nie doszło na Rusi, gdyż nie pozwoliła na to caryca Katarzyna II).  W 1814 r. Pius VII bullą Sollicitudo omnium ecclesiarum z 1814 przywrócił zgromadzenie do oficjalnej działalności.

Z zakonu jezuitów wywodzi się obecny papież Franciszek (wcześniej kardynał Jorge Mario Bergoglio), a także trzech polskich świętych: św. Stanisław Kostka, św. Andrzej Bobola i św. Melchior Grodziecki. Do Towarzystwa Jezusowego należeli również m.in.: Jakub Wujek, Piotr Skarga oraz Franciszek Kniaźnin (poeta). Obecnie na całym świecie jest ponad 22 tysiące jezuitów.

Do jezuitów należy Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM) założone w Krakowie w 1872 r., zajmujące się do dziś publikacją licznych książek (obecnie około 120 tytułów rocznie) i czasopism. Ponadto w wielu krajach Towarzystwo Jezusowe posiada swoje własne uniwersytety, radiostacje oraz ośrodki telewizyjne.

Ale czy Ojcowie Zakonu dalej przestrzegają reguły zakonnej? Czy może potrzeba Nowego Ignacego Loyola który odnowi ten Zakon?

Święty Ignacy Loyola + Módl się za nami i za Zakonami Jezuitów

Jeżeli podobał Ci się ten artykuł i pragniesz wspierać rozwój Nauk Katolickich przekaż nam swoją Jałmużnę.
Bóg Zapłać 🥰

Udostępnij

Czytaj więcej

0
Would love your thoughts, please comment.x

Zaczekaj

Odbierz Prezent

37 Odcinków nauk o spowiedzi